На 10 и 11.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

На 10 и 11.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват както следва:

-  на 10.08 и през нощта срещу 11.08 във водосборите на реките западно от р. Янтра и в горните части от водосбора на р. Янтра и притока и р. Росица; на 11.08 в следобедните и вечерни часове в планинските части от водосборите на реките западно от р. Янтра; 

-  на 10.08 реките южно от гр. Бургас;

-  на 10.08 в горните части от водосбора на р. Марица; в следобедните и вечерни часове на 11.08 в горните части от водосборите на р. Марица и р. Арда;

- на 10.08 в горните и средни части от водосбора на р. Струма и в горните части от водосбора на р. Места; на 11.08 в планинските части от водосбора на р. Струма и във целите водосбори на р. Места и р. Доспатска.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 11 август 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php