На 11.01 в резултат на валежи и на оттичане са възможни повишения на речните нива

На 11.01 в резултат на валежи и на оттичане са възможни повишения на речните нива:

  • в целия Дунавски басейн;
  • главно във водосборите на реките южно от р. Средецка;
  • в Източнобеломорски басейн, като по-значителни повишения са възможни в горните течения на р. Тунджа и р. Марица, в рило-родопските ѝ притоци и р. Тополница, както и във водосбора на р. Арда;
  • на реките в Западнобеломорски басейн. 

 Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0