На 11.04 и 12.04 речните нива ще се понижават

На 11.04 и 12.04 речните нива ще се понижават. В резултат на оттичане на места са възможни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват както следва:

-   в средните и долните течения на основните реки в Дунавски басейн;

-   комбинирано от валежи и оттичане на речните нива в Черноморски басейн;  

-   в средните и долните течения на р. Марица и р. Тунджа;

-   в средните и долните течения на р. Места и р. Струма.

На 12 април 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0