На 11 и 12.08 речните нива ще останат без съществени изменения

На 11 и 12.08 речните нива ще останат без съществени изменения, като водните нива на част от наблюдаваните реки ще се повишават в резултат на валежи както следва:

  • в следобедните и вечерни часове на 11.08 краткотрайни и незначителни повишения в горните части от водосборите на реките западно от р. Вит; на 12.08 в следобедните и вечерни часове в горните части от водосборите на реките западно от р. Вит и във водосборите на р. Нишава, р. Габерска и р. Ерма;
  • на 11.08 в планинските притоци на р. Места и р. Струма.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 12 август 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0    http://weather.bg/obshtini/indexS.php