На 12.02, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива

На 12.02, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн и във водосборите на реките южно от р. Ропотамо, а в резултат на валежи и оттичане, ще има повишения, главно в средногорските и родопските притоци на р. Марица, в долното течение на р. Марица, във водосбора на р. Тунджа и в Западнобеломорски басейн. На 13, 14, и 15.02 речните нива в голяма част от басейните ще се понижават, като в резултат на валежи ще има повишения на речните нива както следва:

Дунавски басейн:

- на 14.02, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. На 13 и 15.02 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават;

Черноморски басейн:

- в резултат на валежи на 13.02 са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосборите на реките южно от р. Ропотамо;

Източнобеломорски басейн:

- на 13, 14, и 15.02 речните нива в голяма част от басейна ще се понижават. В резултат на валежи, във вечерните часове на 13 и на 14.02, ще има нови повишения на речните нива във водосбора на р. Тунджа и старопланинските притоци на р. Марица;

Западнобеломорски басейн:

- на 13, 14, и 15.02 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на валежи на 13.02 и 14.02 са възможни краткотрайни повишения на нивата във водосборите на пиринските притоци на реките Струма и Места и р. Пиринска Бистрица.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 13 февруари 2024 г.  опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/