На 12.04 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 12.04 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават.

В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива:

- на 12.04 в резултат на валежи и оттичане, ще има повишения на речните нива във водосборите на реките източно от река Янтра (включително). В останалата част от Дунавски басейн речните нива ще останат без съществени изменения. На 13 и 14.04 преди обед водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерните часове на 14.04, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на нивата във водосборите на реките западно от река Янтра (включително). На 15.04 речните нива на реките в западната част от басейна (западно от р. Янтра) ще се понижават, а в останалата ще се повишават, в резултат на валежи;

- на 12.04 в резултат на валежи и оттичане, ще има повишения на речните нива в целия Черноморски басейн. През следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден все още са възможни повишения в долните течения на основните реки. В резултат на валежи на 15.04, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия;

- на 12.04 в резултат на оттичане и валежи, ще има повишения на речните нива в средните части от водосбора на р. Тунджа (притоците ѝ Мочурица и Беленска) и в долното течение на реката. В останалата част от Източнобеломорски басейн речните нива ще са без съществени изменения. На 13.04 и 14.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 15.04 и на 15.04, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в горната част от водосбора на р. Тунджа, родопските и старопланинските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда;

- от следобедните и вечерните часове на 14.04 до сутрешните часове на 15.04, в резултат на валежи, речните нива в целия Западнобеломорски басейн ще се повишават. През деня на 15.04 речните в по-голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 13 април 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php