На 12.04 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения

На 12.04 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 13.04 са възможни краткотрайни, незначителни повишения във водосборите на реките източно от р. Вит, планинските части от водосбора на р. Камчия,  родопските притоци на р. Марица и във водосборите на р. Арда, р. Доспат и р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 13 април 2024 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/