На 12.04 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 12.04 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове в горните части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и на рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма. Вследствие на оттичане са възможни повишения в средното и долното течение на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 13 април 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0