На 12.08 и през следващите два почивни дни речните нива ще се повишават

На 12.08 и през следващите два почивни дни речните нива ще се повишават в резултат на валежи както следва:

Дунавски басейн:

- на 12.08 в следобедните и вечерни часове във водосборите на р. Нишава, р. Габерска и р. Ерма и в горните части от водосборите на реките Искър и Вит; на 13.08 в планинските части от водосборите на реките западно от р. Вит; на 14.08 в целия Дунавски басейн, като по-съществени ще са в планинските части от басейна през деня и в целите водосбори на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра в следобедните и вечерни часове;

Черноморски басейн:

- на 14.08 в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от Черноморски басейн;

Източнобеломорски басейн:

- на 13.08 в планинските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда. На 14.08 по-значителни повишения ще има в средните части от водосбора на р. Марица и в горните части от водосборите на р. Тунджа и р. Арда;

Западнобеломорски басейн:

- на 12.08 и през следващите два дни ще има повишения на водните нива на реките от целия Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 13 август 2022 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0    http://weather.bg/obshtini/indexS.php