На 13.01 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 13.01 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  В резултат на снеготопене на 14 и 15.01 в следобедните и вечерни часове, са възможни повишения на речните нива в планинските части от водосборите. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0