На 13.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите почивни дни в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 13.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

През следващите почивни дни в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива:

-  в следобедните и вечерните часове на 14.04 ще има краткотрайни повишения на нивата във водосборите на реките западно от река Янтра (включително). По-значителни повишения са възможни във вечерните часове на 14.04 и през нощта срещу 15.04 в горните части от водосбора на р. Осъм и водосбора на р. Росица. През деня на 15.04 речните нива на реките в западната част от Дунавски басейн (западно от р. Янтра включително) ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. В останалата част от басейна на 15.04 ще има незначителни повишения, в резултат на валежи. На 16.04, в резултат на валежи ще има нови краткотрайни повишения на речните нива, главно във водосборите западно от р. Огоста и добруджанските реки;

- в резултат на оттичане, на 13.04, все още са възможни повишения в долните течения на основните реки в Черноморски басейн. В резултат на валежи на 15.04 и 16.04, ще има краткотрайни повишения на речните нива – през първия ден във водосборите на реките южно от р. Камчия, а през втория – в целия басейн;

- на 13 и 14.04 в резултат на оттичане, ще има повишения на речните нива в долното течение на река Тунджа. През нощта срещу 15.04 и в сутрешните часове на 15.04, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в горната част от водосбора на р. Тунджа, родопските и старопланинските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. През деня на 15.04 речните нива в Източнобеломорски басейн временно ще се понижават. През нощта срещу 16.04 и на 16.04, в резултат на валежи, ще има нови краткотрайни повишения във водосбора. По-съществени е възможно да са те в горната част от водосбора на р. Тунджа и средните части от водосбора на р. Марица (притока ѝ р. Сазлийка);

- от следобедните и вечерните часове на 14.04 до сутрешните часове на 15.04, в резултат на валежи, речните нива в целия Западнобеломорски басейн ще се повишават. По-съществени повишения се очакват в средните части от водосбора на р. Струма. През деня на 15 и на 16.04 речните в по-голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва: 

- във вечерните часове на 14.04 и през нощта срещу 15.04.2023 г. във водосборите на:

 р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Крайовица, р. Бели Осъм, по основната река в горното течение); р. Янтра (р. Крапец, р. Видима);

- през нощта срещу 16.04.2023 г. във водосборите на: р. Тунджа (р. Блягорница, р. Лазова, р. Топлата, по основната река в горното течение); р. Марица (р. Сазлийка, р. Кумруджа, р. Дундарлия);

- в следобедните и вечерните часове на: 14.04 и през нощта срещу 15.04.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Вищерица); р. Струма (р. Джерман, р. Бистрица, р. Рилска, р. Илийна, р. Бистрица Благоевградска, р. Хърсовска, р. Градевска, р. Осеновска, р. Сушичка, р. Потока, по основната река в средното течение).

 

За 14 април 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) в 14 области от Западна и Централна България за поривист южен вятър.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php