На 13.05 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 13.05 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. През почивните дни в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

-   на 14.05 в следобедните и вечерни часове в планинските части от водосборите на реките от Дунавски басейн, главно във водосборите на р. Искър, р. Вит и р. Осъм, както в планинските притоци на р. Марица и горните части от водосборите на р. Марица, р. Тунджа и р. Арда;

-  на 15.05 във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом, реките от Черноморски басейн, както в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа и притока ѝ р. Мочурица.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 14 май 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0