На 13.06 и на 14.06 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива.

На 13.06 и на 14.06 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива. По-значителни повишения ще има в следобедните и вечерни часове в източната половина от Дунавски басейн и в планининските му райони,  във водосборите на р. Камчия, в южночерноморските реки, във водосбора на р. Тунджа, в рило-родопската част от водосбора на р. Марица, както и във водосбора на р. Струма и в долната част от водосбора на р. Места.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Воднoтo нивo на р. Тунджа при гр. Елхово ще достигне жълтия праг за внимание на 14.06 и ще се задържи над него до обедните часове на 15.06.2022 г.

На 14 юни 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0