На 13.10 ще има временно понижение на речните нивавъв всички басейни

На 13.10 ще има временно понижение на речните нивавъв всички басейни.

От 14.10 в резултат на валежи на места се очакват значителни повишения на речните нива както следва:

Дунавски басейн:

 • във водосборите на реките източно от р. Огоста;

Черноморски басейн:

 • по-значителни в горните течения на реките северно от гр. Бургас;

           Източнобеломорски басейн:

 • по-значителни във водосборите на р. Тунджа след яз. Жребчево, родопските притоци на р. Марица и в долното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда;

Западнобеломорски басейн:

 • по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Доспат, в пиринските притоци на р. Места и в долното течение на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

 • във вечерните часове на 15.10 и през нощта срещу 16.10.2021 г във водосбора на р. Искър (в горното течение по основната река и в притоците ѝ р. Лесновска, р. Шипочница, Mусаленска р. Бистрица);
 • през нощта на 15 срещу 16.10.2021 г във водосбора на р. Камчия (в притока ѝ р. Котленска);
 • През деня на 15.10.2021 г. във водосборите на: р. Марица (в притоците ѝ р. Широколъшка, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча); р. Арда (по основната река и в притоците ѝ р. Есенишка, р. Елховска).
 • Във вечерните часове на 15.10 и през нощта срещу 16.10.2021 г във водосборите на: р. Марица (в горното течение по основната река и в притоците ѝ р. Очушница, р. Стара (Костенецка), р. Саръяр, р. Девинска, р. Катранджи, р. Читакдере, р. Тенесдере, р. Голяма р. Мътивир, р. Солудервентска, р. Гуцалска, р. Ибър, р. Чаирска, р. Крива, р. Абланица, р. Мътница, р. Меричлерска, р. Луковица, р. Хремщица, р. Грънчарица, р. Аландере, р. Софан, р. Чепинска, р. Яденица, р. Топлика, р. Крива (Черно дере), р. Петварска, р. Широколъшка, р. Чаирдере, р. Триградска, р. Въча, р. Узунджовска, р. Хасковска, р. Харманлийска река, р. Бисерска); р. Арда (по основната река и в притоците ѝ р. Есенишка, р. Черешовска, р. Текирска, р. Боровинска, р. Крумовица, р. Елховска, р. Бориковска)
 • Вечерта на 14.10 и през нощта на 14 срещу 15.10.2021 г. във водосборите на: р. Места (в притоците ѝ р. Лъкенска, р. Костена); р. Струма (в притоците ѝ р. Струмешница, р. Градешница, р. Петричка).
 • През деня на 15.10.2021 г. във водосборите на: р. Доспат (по основната река); р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Демяница, р. Канина, р. Добринишка, р. Граднишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Корнишка, р. Туфча, р. Неврокопска); р. Струма (в притоците ѝ р. Градешница, р. Струмешница).
 • Вечерта на 15.10 и през нощта на 15 срещу 16.10.2021 г. във водосборите на: р. Доспат (по основната река и в притоците ѝ р. Караджадере, р. Осиковска, р. Жижовска); р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Софан, р. Леевещица, р. Даутица, р. Черна Места, р. Бяла Места, р. Грамадна, р. Златарица, р. Матан, р. Вищерица, р. Канина, р. Бистрица, р. Дъбнишка, р. Честна); р. Струма (в притока ѝ р. Струмешница).

 

            Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив ще премине над жълтия праг на предупреждение през нощта на 15 срещу 16.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Първомай ще премине над жълтия праг на предупреждение през нощта на 16 срещу 17.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Харманли ще премине над жълтия праг на предупреждение около обяд на 17.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград ще премине над жълтия праг на предупреждение вечерта на 16.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 18.10.2021 г.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян ще премине над жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 16.10.2021 г.
 • Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем ще премине над жълтия праг на предупреждение около обяд на 16.10.2021 г.
 • Водното количество на р. Маданска река при гр. Мадан ще премине над жълтия праг на предупреждение през нощта на 15 срещу 16.10.2021 г.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0