На 13.11 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейните ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 13.11 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейните ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и оттичане на 13.11 ще има повишения на речните нива във водосборите южно от р. Факийска вкл., възможни са  краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Бяла и долните части от водосбора на р. Арда. В следобедните и вечерните часове на 15.11, в резултат на валежи, ще има краткотрайни или незначителни повишения на речните нива в планинските части от Дунавски и Източнобеломорски басейн, южночерноморските реки и Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 14 ноември 2023 г. опасни метеорологични явления не се очакват. 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/