На 14.03 и 15.03 речните нива ще останат без съществени изменения

На 14.03 и 15.03 речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове в планинските части от водосборите на реките се очакват незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0