На 14.04 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 14.04 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и в горните части от водосборите на рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 15 април 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0