На 14.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 14.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

- на 14.06 в резултат на оттичане, все още ще има повишения в долните течения на реките Огоста, Вит и Осъм. В резултат на валежи на 14.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на водосборите на реките западно от р. Янтра. През следващите три дни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива както следва: на 15 и 16.06, във водосборите западно от р. Русенски лом, а на 17.06 – във водосборите източно от р. Искър. Значителни повишения ще има както следва: в обедните часове на 15.06 – във водосборите на р. Лом, р. Огоста; във вечерните часове на 15 и през нощта срещу 16.06 – във водосборите на реките Искър (в софийското поле и старопланинските притоци), в планинските части от водосбора на р. Вит; през деня и във вечерните часове на 16.06 – във водосборите на реките Огоста, старопланинските притоци на р. Искър, р. Вит и р. Осъм;

- в следобедните и вечерни часове на 17.06, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките северно от р. Камчия вкл. 

-  на 14.06 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица. През следващите три дни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн. По-значителни повишения са възможни в обедните и следобедните часове на 17.06 в старопланинските и средногорски притоци на р. Марица;

- на 14.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи в следобедните и вечерните часове, речните нива в Западнобеломорски басейн ще се повишават. По съществени ще са повишенията, както следва: на 14.06 в планинските притоци на р. Струма и притоците ѝ р. Струмешница и р. Лебница, в горните части от водосбора на р. Места и пиринските ѝ притоци; на 15.06 - във водосборите на р. Струма и р. Места; на 16.06 - в целия басейн; на 17.06 в средните и долни части от водосбора на р. Струма и в целите водосбори на р. Места и р. Доспат.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

- в обедните и следобедните часове на 14.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Владайска, р. Слатинска, р. Бистрица Витошка, Бистрица Мусаленска, р. Леви Искър, р. Бели Искър) и р. Янтра (р. Видима), в обедните часове на 15.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Владайска, р. Слатинска), в следобедните часове на 15.06.2023 г. във водосборите на: р. Войнишка (по основната река) и р. Искър (р. Леви Искър, р. Бели Искър), вечерта на 15.06.2023 г. във водосборите на: р. Тополовец (р. Рабровска, р. Полянска, по основната река) и р. Войнишка (по основната река), през нощта на 15 срещу 16.06 и сутринта на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Цибрица (по основната река), р. Огоста (р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Берковска, р. Златица, по основната река в средното течение), р. Искър (р. Блато, р. Владайска, р. Перловска, р. Слатинска, р. Бистрица Витошка, р. Егуля) и р. Дунав (участъка между р. Скомля и р. Цибрица), в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Янтра (р. Росица);

- в обедните и следобедните часове на 14.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Тополница, р. Хремщица, р. Орешица, р. Топлика, р. Девинска, р. Лесковска, р. Широколъшка, р. Тенесдере, р. Голяма, р. Въча), в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Тунджа (р. Тъжа) и р. Марица (р. Хремщица, р. Чепинска);

- в обедните и следобедните часове на 14.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Бяла Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Бъндерица, р. Демяница, р. Исток, р. Честна) и р. Струма (р. Рилска, р. Градевска, р. Влахинска), в следобедните и вечерните часове на 15.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Исток) и р. Струма (р. Рилска, р. Илийна), в следобедните и вечерните часове на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Бяла, р. Бъндерица, р. Демяница, р. Исток) и р. Струма (р. Джерман, р. Гюбрена, р. Бистрица, р. Илийна, р. Бистрица Благоевградска, р. Градевска, р. Влахинска, р. Бистрица Санданска, р. Дяволска).

 

За 15 юни 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд с гръмотевици в 13 области от западната част на страната. Очаквани количества до 35 mm, локално до 45-50 mm.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php