На 14.09 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 14.09 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на места са възможни незначителни повишения на речните нива:

  • в следобедните и вечерни часове на 15.09 главно във водосборите на реките северно от гр. Бургас;
  • в следобедните и вечерни часове на 15.09 в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0