На 14.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 14.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива.

По-значителни повишения се очакват както следва:

Дунавски басейн:

 • на 14.10 и през следващите 2 дни ще има повишения на речните нива в целия басейн. Значителни повишения се очакват на 14.10 във водосборите на реките: Ерма, Нишава, Огоста, Искър и Вит и през нощта срещу 16.10 във водосборите на реките източно от р. Вит, Осъм, Янтра и горните части от водосбора на р. Русенски лом. На 15.10 речните нива ще продължават да се повишават, главно в средните и долните течения на основните реки в басейна;

Черноморски басейн:

 • на 14.10 са възможни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Камчия и във водосборите на северночерноморските реки (северно от р. Камчия). На 15.10 ще има повишения на речните нива, главно на южночерноморските реки;

           Източнобеломорски басейн:

 • на 14.10 и през следващите 2 дни ще има повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще бъдат повишенията на 15.10 във водосборите на р. Тунджа след яз. Жребчево, родопските притоци на р. Марица и в средното и долно течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда (притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица);

Западнобеломорски басейн:

 • на 14.10 и през следващите 2 дни ще има значителни повишения на нивата в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Доспат, в пиринските притоци на р. Места и в долното течение на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

В сутрешните часове на 15.10.2021 г във водосборите на:

 • р. Осъм (р. Черни Oсъм), р. Янтра (в притоците ѝ: р. Златаришка, р. Марянска, р. Росица, р. Багарещица, р. Козлята);
 • Във вечерните часове на 15.10 и през нощта срещу 16.10.2021 г във водосборите на:
 • р. Вит (в притоците ѝ: р. Тученица, р. Лесидренска, р. Бели вит, р. Костика, р. Рибарица, р. Черни вит, р. Чернялка), р. Осъм (в притоците ѝ: р. Мечка, р. Ломя, р. Черни осъм, р. Крайовица, по основната река), р. Янтра (в притоците ѝ: р. Росица, р. Мъгър, р. Крапец, р. Чупарата, р. Видима, р. Граднишка, р. Зла река, р. Лопушница, р. Негойчевица, р. Багарещица, р. Козлята, р. Лефеджа, р. Карадере, р. Биюкдере, р. Казълдере, р. Джулюница, р. Златаришка, р. Бебровска, р. Марянска, р. Росица, р. Мъгър), р. Русенски Лом (в притоците ѝ: р. Бели лом, р. Малки лом, р. Долапдере, р. Наловска, р. Черни лом, р. Каяджик, р. Поповски лом, р. Ялма (р. Сеяческа, р. Къзаларска), по поречието на р. Дунав (в района на Гулянци, Белене и Свищов);

 През нощта на 15 срещу 16.10.2021 г във водосборите на:

 • р. Камчия (в притоците ѝ: р. Врана, р. Луда Камчия, р. Медвенска, р. Котленска, р. Нейковска, р. Черна, по основната река – в горното течение);

 От вечерните часове на 14.10 до сутрешните на 16.10.2021 във водосборите на:

 • р. Тунджа (в притоците ѝ: р. Мочурица, р. Беленска, р. Блягорница, р. Радова, р. Лещова, р. Лазова, р. Лешница, р. Топлата, р. Акдере, р. Поповска, р. Сливитовска, р. Тъжа, р. Бабска, р. Турийска, по основната река, р. Гюрля, р. Едровица), р. Марица (в притоците ѝ: р. Стряма, р. Бяла, р. Каварджиклийска, р. Пясъчник, р. Сазлийка, р. Бидечка, р. Азмака, р. Рахманлийска, р. Новоселска, р. Азмака-омуровска, р. Омуровска, р. Старата река, р. Мартинска, р. Стара (костенецка, р. Чаирска, р. Крива, р. Арпадере, р. Меричлерска, р. Луковица, р. Аландере, р. Софан, р. Чепинска, р. Яденица, р. Чепеларска, р. Юговска, р. Сушица, р. Белишка, р. Джурковска, р. Карлъшка, р. Топлика, р. Девинска, р. Катранджи, р. Фотенска, р. Гашня, р. Широколъшка, р. Читакдере, р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча, р. Мулдавска, р. Черкезица, р. Равногорска, р. Новомахаленска, р. Стара (Пещерска), р. Дормушевска, р. Първенецка, р. Чинардере, р. Мечка, р. Узунджовска, р. Хасковска, р. Балаклидере, р. Юрукдере, р. Коджадере, р. Харманлийска река, по основната река, р. Банска, р. Каялийска, р. Текирска), р. Арда (в притоците ѝ: р. Чамдере, р. Перперек, р. Давидковска, р. Малка арда, р. Бяла река, р. Черна река, р. Бюйюкдере, р. Ардинска, р. Кьошдере, р. Дерменчай, р. Къзалач, р. Върбица, р. Узундере, р. Боровинска, р. Дюшундере, р. Кесибир, р. Крумовица, р. Уваджик, р. Есенишка, р. Черешовска, р. Маданска, р. Текирска, по основната река, р. Елховска, р. Бориковска), р. Бяла река (р. Хамбардере, р. Юруклерска);

 От обедните часове днес (14.10) до сутрешните часове на 16.10.2021 г. във водосборите на:

 • р. Доспат (по основната река и в притоците ѝ: р. Караджадере, р. Осиковска, р. Жижовска), р. Места (по основната река и в притоците ѝ: р. Софан, р. Леевещица, р. Даутица, р. Черна места, р. Бъндерица, р. Демяница, р. Златарица, р. Матан, р. Ръждавица, р. Вищерица, р. Канина, р. Добринишка, р. Граднишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Корнишка, р. Туфча, р. Дъбнишка, р. Неврокопска, р. Мътница), р. Пиринска Бистрица, р. Петровкса, р. Струма (по основната река и в притоците ѝ: р. Стара река, р. Сушичка, р. Потока, р. Влахинска, р. Бистрица (Санданска), р. Цапаревска, р. Лебница, р. Мелнишка, р. Струмешница, р. Градешница, р. Петричка, р. Дяволска).

            Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив ще премине над жълтия праг на предупреждение през нощта на 15 срещу 16.10.2021 г. Във вечерните часове на 16.10 има вероятност да достигне оранжевия праг за предупреждение.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Първомай ще премине над жълтия праг на предупреждение през нощта на 16 срещу 17.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Сазлийка при гр. Гълъбово има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 17.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Харманли ще премине над жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 16.10.2021 г. През нощта срещу 17.10.2021 г. водното ниво ще премине над оранжевия праг за предупреждение.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград ще премине над жълтия праг на предупреждение в обедните часове на 16.10.2021 г. В сутрешните часове на 17.10.2021 г. водното ниво има вероятност да премине над червения праг за предупреждение.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг на предупреждение в обедните часове на 16.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия праг на предупреждение в обедните часове на 17.10.2021 г. В обедните часове на 18.10.2021 г. има вероятност да премине над оранжевия праг за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водното количество на р. Бяла река при гр. Смолян ще премине над жълтия праг на предупреждение в обедните и вечерни часове на 15.10.2021 г.
 • Водното количество на р. Черна при гр. Смолян ще премине над жълтия праг на предупреждение около обяд на 15.10.2021 г и ще се задържи над него до нощните часове на 15.10.2021 г.
 • Водното количество на р. Арда река при гр. Рудозем ще премине над жълтия праг на предупреждение в обедните часове на 15.10.2021 г.
 • Водното количество на р. Маданска река при гр. Мадан ще премине над жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 15.10.2021 г.
 • Водното количество на р. Арда река при с. Китница ще премине над жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 15.10.2021 г.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0