На 15.03 в резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове

На 15.03 в резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове, в планинските части от водосборите на реките се очакват незначителни повишения на речните нива. От следобедните и вечерни часове на 16.03 в резултат на валежи комбинарани със снеготопене, на места са възможни отново повишения на речните нива, като по-значителни ще са във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра, както и на родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0