На 15.04 и 16.04 речните нива ще останат без съществени изменения

На 15.04 и 16.04 речните нива ще останат без съществени изменения. На 17.04, в резултат на валежи, ще има по-значителни повишения във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, горните части на водосбора на р. Тунджа, рило-родопските и старопланинските притоци на р. Марица, водосбора на р. Арда, долните части от водосбора на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница и във водосборите на реките Места и Доспат. На 18.04 речните нива ще се понижават във водосборите западно от р. Янтра и в по-голяма част от Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн, като в резултат на валежи речните нива ще се повишават в останалата част от Дунавски басейн, Черноморски басейн, родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда, а в резултат на оттичане, ще има повишения в долните течения на основните реки от Западнобеломорски басейн.

 Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 На 16 април 2024 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/