На 15.04 и през първият от почивните дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 15.04 и през първият от почивните дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и  в горните части от водосборите на рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма.

 В резултат на валежи от 17.04 се очакват повишения на речните нива както следва:

       -   в целия Дунавски басейн;

       -   в целия Черноморски басейн;

      -   в целия Източнобеломорски басейн, като по-значителни повишения са възможни в следобедните и вечерни часове на 17.04 и през нощта срещу 18.04 във водосбора на р. Арда и родопските притоци на р. Марица;

      -   в целия Западнобеломорски басейн.

На 16 април 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0