На 15.06 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 15.06 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 15.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Арда и р. Въча. В резултат на оттичане се очакват повишения на речните нива в долните течения на основните реки в Черноморски басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 16 юни 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0