На 15.06 и през следващите два дни, в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на речните нива

На 15.06 и през следващите два дни, в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

- на 15.06 и през следващите два дни във водосборите западно от р. Янтра (вкл). На 18.06 речните нива ще останат високи, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки в Дунавски басейн. Поради високите речни нива, високата почвена влажност и прогнозраните валежи са възможни локални разливи в средните и долните течения на реките западно от р. Янтра (вкл).

- в следобедните и вечерни часове на 17.06, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките северно от р. Камчия вкл. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 18.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия Черноморски басейн;

- на 15.06 и през следващите два дни ще има повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн. Значителни повишения ще има на 16 и 17.06 в рило-родопските и старопланински притоци на р. Марица. Възможни са локални разливи. На 18.06 в голяма част от басейна речните нива ще се понижават. Нови краткотрайни повишения са възможни отново в рило-родопските и старопланинските притоци на р. Марица;

- на 15.06 и през следващите два дни ще се повишават речните  нива в целия Западнобеломорски басейн. Значителни ще са повишенията на речните нива в следобедните и вечерните часове на 16.06 и в следобедните и вечерните часове на 17.06 и през нощта срещу 18.06 във водосбора на рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места. На 18.06 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават. В резултат на валежи и оттичане на 18.06 ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки както и в пиринските притоци на р. Места и р. Струма..

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

- във вечерните часове на 15.06, през нощта срещу 16.06 и сутринта на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Владайска, р. Перловска, р. Слатинска, р. Суходолска, р. Бистрица Витошка, р. Егуля), в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Бебреш, р. Перловска, р. Слатинска, р. Бистрица Витошка), вечерта на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Осъм (р. Черни Осъм), през нощта на 16 срещу 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Малък Искър, р. Бебреш, р. Суха, р. Батулийска, р. Елешница, р. Лесновска, по основната река в горното течение), р. Вит (р. Черни Вит) и р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Бели Осъм), сутринта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Ябланица (по основната река), р. Искър (р. Малък Искър, р. Бебреш, р. Суха, р. Батулийска, р. Елешница, р. Блато, р. Костинбродска, р. Лесновска, по основната река в горното течение) и р. Осъм (р. Черни Осъм) , в обедните часове на 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Урдина, р. Леви Искър, р. Лопушница, р. Бели Искър) и р. Осъм (р. Черни Осъм), в следобедните часове на 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Бистрица Мусаленска, р. Урдина, р. Леви Искър, р. Лопушница, р. Пряка, р. Бели Искър), р. Осъм (р. Черни Осъм), р. Янтра (р. Веселина, р. Златаришка, р. Бебровска, р. Граднишка, по основната река в долното течение), р. Русенски Лом (р. Бели Лом), р. Дунав (участъка между водосборите на р. Янтра и Русенски Лом)  и р. Топчийска (по основната река), вечерта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Урдина, р. Бели Искър), р. Осъм (р. Ломя, по основната река в долното течение), р. Янтра (р. Студена, р. Веселина, р. Златаришка, р. Бебровска, р. Росица, по основната река в долното течение) и р. Дунав (участците между водосборите на р. Осъм и р. Янтра, р. Янтра и р. Русенски Лом), през нощта на 17 срещу 18.06.2023 г. във водосборите на: р. Осъм (р. Ломя, по основната река в горното течение), р. Янтра (р. Студена, р. Росица, р. Мъгър, р. Крапец, р. Видима, по основната река в долното течение) и р. Дунав (участъка между водосборите на р. Осъм и р. Янтра).

- в следобедните часове на 15.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Орешица), в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Марица (р. Карлъшка, р. Топлика, р. Девинска) и р. Арда (по основната река в горното течение), вечерта на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Стряма, р. Свеженска), през нощта на 16 срещу 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Тополница, р. Стряма, р. Свеженска), сутринта на 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Стряма), в обедните часове на 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Тополница, р. Стряма, р. Бяла), в следобедните часове на 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Тополница, р. Стряма - по основната река);

- в следобедните часове на 15.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Белишка, р. Исток) и р. Струма (р. Илийна, р. Бистрица Благоевградска, във вечерните часове на 15.06, през нощта срещу 16.06 и сутринта на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Струма (по основната река в горното течение), в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Доспат (р. Осиковска, р. Жижовска, по основната река), р. Места (р. Канина, р. Бистрица, р. Дъбнишка, по основната река) и р. Струма (р. Градевска, р. Влахинска), вечерта на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Доспат (по основната река), р. Места (р. Белишка, р. Бяла, р. Златарица, р. Матан, р. Вищерица, р. Канина, р. Граднишка, р. Бистрица, р. Дъбнишка, по основната река в горното и средното течение) и р. Струма (р. Влахинска, р. Струмешница, р. Дяволска), през нощта на 16 срещу 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Места (р. Граднишка), сутринта на 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Струма (р. Брезнишка, р. Мещичка, р. Треклянска, р. Явор, р. Светля), в обедните часове на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Торишка, р. Вотрачка, р. Демяница), р. Пиринска Бистрица и р. Струма (р. Рилска, р. Илийна, р. Бистрица (Благоевградска), р. Бистрица (Санданска), р. Мелнишка), в следобедните часове на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Бяла Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Демяница, р. Исток, р. Честна), р. Пиринска Бистрица и р. Струма (р. Джерман, р. Гюбрена, р. Бистрица, р. Рилска, р. Илийна, р. Бистрица (Благоевградска), р. Влахинска, р. Бистрица (Санданска), р. Мелнишка, по основната река в долното течение), вечерта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Бяла Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Демяница, р. Исток, р. Честна), р. Пиринска Бистрица и р. Струма (р. Джерман, р. Гюбрена, р. Бистрица, р. Рилска, р. Илийна, р. Бистрица (Благоевградска), р. Бистрица (Санданска), р. Мелнишка, по основната река в долното течение), през нощта на 17 срещу 18.06.2023 г. във водосбора на: р. Струма (р. Джерман, р. Бистрица, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Струмешница, р. Градешница, р. Петричка, по основната река е долното течение).

 

За 16 юни 2023 г. НИМХ издава предупреждение за опасност от значителни по количество валежи от втора степен (оранжев код)  в 9 области и от първа степен (жълт код) за 7 области в Западна и Централна България.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php