На 15.06 в резултат на валежи на места ще има повишения на речните нива

На 15.06 в резултат на валежи на места ще има повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват в:

Дунавски басейн:

  • от следобедните часове на 15.06 ще има значителни повишения на речните нива във водосборите на р. Русенски Лом, притока ѝ р. Бели Лом и на Добруджанските реки (в района на областите Силистра (общ. Кайнарджа), Шумен (общ. Каолиново, общ. Никола Козлево), Добрич (общ. Добрич, общ. Тервел, общ. Крушари, общ. Генерал Тошево));

Черноморски басейн:

  • през нощта на 15.06 срещу 16.06 и в сутрешните часове на 16.06 са възможни локални разливи в долните течения на реките Батовска, Провадийска, Двойница, Хаджидере, Ахелой, Русокастренска, Средецка (в района на областите Шумен (общ. Шумен, общ. Нови пазар, общ. Каспичан, общ. Велики Преслав, общ. Смядово, общ. Върбица), Добрич (общ. Каварна, общ. Генерал Тошево), Варна (общ. Вълчи дол, общ. Аксаково, общ. Провадия, общ. Аврен, общ. Дългопол), Бургас (общ. Руен, общ. Сунгурларе, общ. Карнобат));

Източнобеломорски басейн:

  • от следобедните часове на 15.06 и 16.06 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във водосбора на р. Тунджа и в долното течение на р. Марица. По-съществени ще бъдат повишенията във водосбора на р. Тунджа (в района на област Ямбол (общ. Тунджа, общ. Елхово, общ. Болярово, общ. Сунгурларе, общ. Карнобат);

Западнобеломорски басейн:

  • в следобедните и вечерни часове на 16.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно във водосборите на рилските и пиринските притоци на реките Места и Струма.

 В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • в следобедните и вечерни часове на 15.06 и през нощта срещу 16.06.2021 г във водосборите на Добруджанските реки: р. Суха река (р. Толбухинска река, р. Караман и по основната река); р. Канагьол (р. Хърсовска, р. Ружичка и по основната река);
  • в следобедните и вечерни часове на 15.06. и през нощта срещу 16.06.2021 г. във водосборите на: р. Батовска (р. Изворска, по основната река); р. Провадийска (р. Крива река, р. Главница, р. Аннадере, по основната река); р. Камчия (р. Буклуджадере, р. Комлудере, р. Селска река, р. Елешница, р. Луда Камчия, р. Папаздере, р. Балабандере, р. Казандере, р. Голяма река, р. Потамишка, р. Бяла река, р. Токатдере, по основната река, р. Златарска); р. Средецка (р. Господаревска);

През нощта срещу 16.06 и в сутрешните часове на 16.06 са възможни локални разливи в долните течения на реките Батовска, Провадийска, Двойница, Хаджидере, Ахелой, Русокастренска и Средецка.

  • във вечерните часове на 15.06. и през нощта срещу 16.06.2021 г. във водосбора на р. Тунджа (р. Мочурица, р. Сигмен, р. Ракли дол, р. Поповска, р. Кушудере, р. Боа, р. Ахлатлийска, р. Балаклия, р. Куруджадере, р. Боялъшка).

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0