На 15.09, 16.09 и 17.09, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива

На 15.09, 16.09 и 17.09, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива, като по-съществени те ще бъдат както следва:

Дунавски район:

- в следобедните и вечерните часове на 15.09, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на басейна и в добруджанските реки. На 16.09, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни в планинските части на водосборите. В следобедните часове на 17.09, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на водосборите на запад от р. Русенски Лом.

Черноморски басейн:

-в следобедните и вечерните часове на 15.09 и на 16.09, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосборите на реките северно от гр. Бургас. По съществени ще са повишенията на речните нива във водосборите на р. Батова, р. Провадийска и р. Камчия.

Източнобеломорски басейн:

-в резултат на валежи на 15.09 в следобедните и вечерните часове, ще има повишения на речните нивата във водосбора на р. Тунджа над гр. Ямбол, във водосборите на планинските притоци на р. Марица и в родопските притоци на р. Арда. В следобедните часове на 16.09, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни те ще бъдат във водосбора на р. Тунджа над гр. Ямбол, в старопланинските и родопските притоци на р. Марица и в родопските притоци на р. Арда. В следобедните часове на 17.09, в резултат на валежи, ще има краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Тунджа над гр. Сливен.

Западнобеломорски басейн:

-в следобедните и вечерните часове на 15.09 и в следобедните часове на 16.09 и 17.09, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни те ще бъдат в планинските части на водосборите.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 16 септември 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за валежи и гръмотевици в 20 области от страната. По-значителни ще са явленията в следобедните часове в планинските райони.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0   http://weather.bg/obshtini/indexS.php