На 15 и 16.08 нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 15 и 16.08 нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива:

  • на 15.08 във водосборите на добруджанските реки и на 16.08 в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.
  • на 15.08 във водосборите на реките южно от гр. Бургас.
  • на 15.08 в родопските притоци на р. Марица.
  • на 15 и 16.08 в планинските части от басейна в следобедните часове на 15 и 16.08.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 16 август 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0    http://weather.bg/obshtini/indexS.php