На 16.01 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи и на снеготопене на места се очакват повишения на речните нива

На 16.01 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи и на снеготопене на места се очакват повишения на речните нива:

- в резултат на снеготопене, в следобедните и вечерни часове на 17 и 18.01, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките в Дунавски басейн;

- в резултат на валежи, а в следобедните и вечерни часове на 17 и 18.01 комбинирани със снеготопене ще има краткотрайни повишения в родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда;

- в резултат на валежи, комбинирани със снеготопене, в следобедните и вечерни часове на 17 и 18.01 са възможни краткотрайни повишения в долните части от водосборите на р. Места и р. Струма. На 19.01, в резултат на валежи, се очакват повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн, по-съществени в долната част от водосбора на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 17 януари 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за усилване на юг-югозападния вятър в Източна България и в районите, разположени в близост до северните склонове на планините. Поривите на вятъра ще достигат 20-24 m/s. Във високата част на планините ще духа бурен и ураганен югозападен вятър, достигащ 40 m/s.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php