На 16.06 и през следващите два почивни дни, в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на речните нива

На 16.06 и през следващите два почивни дни, в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

- на 16.06 и 17.06 ще има значителни повишения на речните нива във водосборите западно от р. Янтра вкл. На 18.06 речните нива в Дунавски басейн ще започнат да се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. В резултат на валежи на 18.06 ще има повишения на речните нива във водосбора на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 19.06 речните нива в басейна ще се понижават. Поради високите речни нива, високата почвена влажност и прогнозраните валежи на 16.06 и 17.06 са възможни локални разливи в средните и долните течения на реките западно от р. Янтра вкл.;

- на 16.06 и 17.06 сутринта, нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от Черноморски басейн ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи, през следващите три дни, в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките от целия басейн;

- на 16.06 и 17.06 ще има повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн. Значителни повишения ще има на 16 и 17.06 в рило-родопските и старопланински притоци на р. Марица. Възможни са локални разливи. На 18.06 в голяма част от басейна речните нива ще се понижават. Нови краткотрайни повишения са възможни отново в рило-родопските и старопланинските притоци на р. Марица, както и в долните части от водосбора ѝ;

- на 16.06 и през следващите два дни ще се повишават речните нива в целия Западнобеломорски басейн. Значителни ще са повишенията на речните нива в следобедните и вечерните часове на 16.06 и в следобедните и вечерните часове на 17.06 и през нощта срещу 18.06 във водосбора на рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места. На 18.06 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават. В резултат на валежи и оттичане на 18.06 ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки, както и в пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

- в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Габерска (по основната река), р. Нишава (р. Гинска), р. Огоста (р. Дългоделска, р. Златица, по основната река в горното течение), р. Искър (р. Златна Панега, р. Малък Искър, р. Бебреш, р. Блато, р. Лесновска, р. Слатинска, р. Бистрица Витошка, р. Егуля, по основната река) и р. Вит (р. Калник, р. Лесидренска, по основната река, р. Черни Вит), вечерта на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Златна Панега, р. Малък Искър, по основната река), р. Вит (р. Каменка, р. Калник, по основната река, р. Черни Вит), р. Осъм (по основната река в средното течение) и р. Янтра (р. Мъгър), през нощта на 16 срещу 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Златна Панега, р. Малък Искър, по основната река), р. Вит (р. Каменка, р. Калник, по основната река в горното и средното течение) и р. Осъм (по основната река в средното течение), сутринта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Огоста (р. Скът, р. Бързина, р. Ботуня, р. Въртешница, по основната река), р. Искър (р. Гостиля, по основната река в долното течение) и р. Дунав (в участъка между р. Цибрица и р. Огоста), в следобедните часове на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Елешница, р. Лесновска), р. Русенски Лом (р. Бели Лом, р. Черни Лом) и р. Дунав (в участъка между р. Янтра и Русенски Лом), вечерта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Янтра (р. Росица, р. Негованка, р. Дряновска, по основната река), р. Русенски Лом (р. Бели Лом, р. Черни Лом, р. Баниски Лом) и р. Дунав (в участъка между р. Янтра и Русенски Лом), през нощта на 17 срещу 18.06.2023 г. във водосборите на: р. Вит (р. Калник, р. Лесидренска, по основната река) и р. Янтра (р. Лефеджа), сутринта на 18.06.2023 г. във водосборите на: р. Огоста (р. Въртешница), р. Искър (р. Златна Панега, р. Малък Искър, р. Бебреш, по основната река в средното течение) и р. Вит (р. Калник, р. Лесидренска, по основната река в горното и средното течение),  в обедните и следобедните часове на 19.06.2023 г. във водосбора на: р. Батовска (р. Екренска, р. Изворска, по основната река).

- в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Солудервентска, р. Крива, р. Абланица, р. Мътница, р. Луковица, р. Хремщица, р. Чепинска, р. Чепеларска, р. Въча, р. Мулдавска, р. Равногорска, р. Звездица, р. Новомахаленска, р. Стара (Пещерска), р. Дормушевска, р. Първенецка, по основната река), вечерта на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Марица (р. Сазлийка, р. Овчарица, р. Луковица, р. Чепеларска, р. Въча, р. Мулдавска, р. Звездица, р. Стара (Пещерска), р. Дормушевска, р. Първенецка, по основната река (около гр. Пловдив)) и р. Арда (р. Бюйюкдере), през нощта на 16 срещу 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Тунджа (р. Турийска, по основната река в горното течение, р. Гюрля) и р. Марица (р. Луда Яна, р. Сазлийка, р. Новоселска, р. Омуровска), в обедните и следобедните часове на 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Абланица, р. Аландере), през нощта на 17 срещу 18.06.2023 г. във водосборите на: р. Тунджа (по основната река) и р. Марица (р. Стряма, р. Сазлийка), вечерта на 18.06.2023 г. във водосбора на: р. Марица (р. Селска, р. Узунджовска, р. Хасковска, р. Харманлийска река, р. Азмака, р. Бисерска, по основната река в района на гр. Харманли);

- в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Бяла, р. Глазна, р. Исток, р. Ръждавица, р. Добринишка, р. Мътница, по основната река) и р. Струма (р. Джерман, р. Лява река, р. Новоселска, р. Гращица, р. Елешница, р. Илийна, р. Копривлен, р. Бистрица (Благоевградска), по основната река), в обедните часове на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Черна Места, р. Вотрачка, р. Грамадна, по основната река, р. Честна) и р. Пиринска Бистрица (р. Бистрица Пиринска), в следобедните часове на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Черна Mеста, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Грамадна, р. Исток, р. Неврокопска, р. Мътница, по основната река, р. Честна), р. Пиринска Бистрица (р. Калиманска река, р. Бистрица Пиринска) и р. Струма (р. Илийна, р. Бистрица (Благоевградска)), вечерта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Черна Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Грамадна, р. Неврокопска, р. Мътница, по основната река, р. Честна), р. Пиринска Бистрица (р. Калиманска река, р. Бистрица Пиринска) и р. Петровска (по основната река), през нощта на 17 срещу 18.06 и сутринта на 18.06.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Ретиже, р. Корнишка, р. Туфча, р. Неврокопска, р. Мътница, по основната река), р. Пиринска Бистрица (р. Калиманска река, р. Бистрица Пиринска) и р. Струма (р. Петричка), в следобедните часове на 18.06.2023 г. във водосбора на: р. Места (р. Черна Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Грамадна, по основната река, р. Честна).

 

За 17 юни 2023 г. НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код)  в 15 области и от първа степен (жълт код) за 6 области, главно в Западна и Централна България. Ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи, придружени с гръмотевици.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php