На 16.06 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

На 16.06 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват в:

Дунавски басейн:

  • на 16.06 във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и на Добруджанските реки (в района на областите Силистра, Шумен (общ. Каолиново, общ. Никола Козлево), Добрич (общ. Добрич, общ. Тервел, общ. Крушари, общ. Генерал Тошево)); в следобедните часове на 17.06 във водосборите на р. Ерма, р. Нишава и в горните части от водосбора на р. Искър (в района на Столична община);

Черноморски басейн:

  • на 16.06 нивата на реките в целия басейн, по-съществени в горното и средно течение на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки. На 17.06 в по-голяма част от басейна речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане, все още ще има повишения в долните части на основните реки, а вследствие на валежи ще има повишения във водосборите на реките Двойница и Хаджидере (в района на общините Несебър и Поморие);

Източнобеломорски басейн:

  • на 16.06 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във водосбора на р. Тунджа и в долното течение на р. Марица. По-съществени ще бъдат повишенията във водосбора на р. Тунджа (в района на област Ямбол (общ. Тунджа, общ. Елхово, общ. Болярово, общ. Сунгурларе, общ. Карнобат). На 17.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в горното течение на р. Марица и в рило-родопските ѝ притоци. Значителни ще бъдат повишенията в следобедните часове във водосборите на реките Чаирска, Крива, Яденица (в района на община Белово);

Западнобеломорски басейн:

  • на 16.06 речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 17.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в горните течения на реките Места (в района на община Якоруда) и Струма (в района на община Перник и Кюстендил) и във водосборите на рилските и пиринските им притоци. 

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0