На 16.07 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 16.07 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива:

  • в следобедните и вечерни часове на 16.07 и на 18.07 ще има краткотрайни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосборите на реките западно от р. Искър и във водосбора на р. Искър над яз. Искър;
  • в следобедните и вечерни часове на 16.07 и на 18.07 ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосборите на р. Места и р. Струма.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0