На 16.08 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения

На 16.08 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 17.08 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Арда, в планинските части от водосбора на р. Места и във водосбора на р. Доспатска.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 17 август 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0    http://weather.bg/obshtini/indexS.php