На 16.10 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 16.10 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива.

По-значителни повишения са възможни както следва:

Дунавски басейн:

  • на 16.10 ще има повишения на речните нива в басейна, по-значителни в следобедните и вечерни часове във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки;

Черноморски басейн:

  • на 16.10 речните нива в басейна ще се повишават. По-значителни повишения ще има в следобедни и вечерни часове на 16.10 в северночерноморските реки (северно от гр. Варна) и във вечерните часове на 16.10 във водосборите на реките южно от р. Айтоска, включително;

           Източнобеломорски басейн:

  • на 16.10 ще има повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще бъдат повишенията на 16.10 във водосборите на р. Тунджа над яз. Жребчево, родопските притоци на р. Марица и в средното и долно течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда (притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица);

Западнобеломорски басейн:

  • от следобедните часове на 16.10 речните нива ще започнат да се понижават, като в резултат на оттичане, до обедните часове на 17.10, все още ще има повишения на речните нива в долните течения на реките Струма и Места.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • В следобедните и вечерните часове на 16.10.2021 г във водосбора на р. Суха река (по основната река);
  • В следобедните и вечерните часове на 16.10.2021 г във водосбора на р. Батова (р. Екренска, р. Изворска, по основната река).

 

            Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив ще премине над жълтия праг на предупреждение през нощта на 16 срещу 17.10.2021 г.

 

            За 16.10.2021 г. е в сила предупреждение за значителни валежи от втора степен (оранжев код) в 13 области, а в 7 области предупреждението е от първа степен (жълт код).

На 17.10.2021 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0