На 17.06 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива

На 17.06 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват в:

Дунавски басейн:

  • на 17.06 ще има повишения на речните нива в целия басейн. На 18.06 по-съществени във водосборите на р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом и на Добруджанските реки (в района на областите Силистра, Шумен (общ. Каолиново, общ. Никола Козлево), Добрич (общ. Добрич, общ. Тервел, общ. Крушари, общ. Генерал Тошево);

Черноморски басейн:

  • на 17.06 в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в целия басейн, по-продължителни и значителни ще са повишенията на 18.06;

Източнобеломорски басейн:

  • на 17.06 в следобедните и вечерни часове се очакват повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Тунджа, планинските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 18.06 ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще са те във водосбора на р. Тунджа и в долното течение на р. Марица;

Западнобеломорски басейн:

  • на 17.06 в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, и главно в горните течения на реките Места (в района на община Якоруда) и Струма (в района на община Перник и Кюстендил), както и във водосборите на рилските и пиринските им притоци. На 18.06 речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0