На 17.08 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 17.08 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива:

  • на 18.08 в следобедните и вечерни часове в горните части от водосбора на р. Марица;
  • на 18 и 19.08 в следобедните и вечерни часове във водосбора на р. Места. 

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • в следобедните и вечерни часове на 18.08.2021 г - на територията на общините: общ. Брацигово, общ. Велинград, общ. Пещера, общ. Батак, общ. Ракитово в област Пазарджик, във водосбора на р. Марица (р. Мътница, р. Хремщица, р. Чепинска, р. Орешица, р. Чукуркьойска, р. Карлъшка, р. Топлика, р. Девинска, р. Крива, р. Фотенска, р. Гашня, р. Петварска, р. Въча, р. Равногорска, р. Звездица, р. Новомахаленска, р. Стара (пещерска, р. Дормушевска, р. Първенецка).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0