На 17.10 и през следващите три дни речните нива ще се понижават

На 17.10 и през следващите три дни речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане днес на места все още ще има повишения в средните и долните течения на някои от основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения вследствие на оттичане на се очакват както следва:

Дунавски басейн:

  • в долните течения на основните реки;

Черноморски басейн:

  • в долните течения на основните реки;

           Източнобеломорски басейн:

  • до 18.10 ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Марица и р. Тунджа.

 

На 17.10.2021 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

На 18.10.2021 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0