На 18.04 и 19.04 в резултат на валежи на места комбинирани със снеготопене се очакват повишения на речните нива

На 18.04 и 19.04 в резултат на валежи на места комбинирани със снеготопене се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения ще има както следва:

-  в Черноморски басейн, по-съществени във водосборите на южночерноморските реки;

-  в по-голямата част от Източнобеломорски басейн;

-  в Западнобеломорски басейн.

В резултат на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки от Дунавски басейн, както и в долните течения на основните реки южно от гр. Бургас.

Според EFAS (Европейската система за прогнозиране на наводнения) в сутрешните и обедни часове на 18.04 има вероятност от възникване на поройни наводнения във водосборите на р. Факийска, р. Дяволска и р. Караагач.

На 19 април 2022 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0