На 18.05 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и на оттичане, на места се очакват повишения на речните нива

На 18.05 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и на оттичане, на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- на 18 и 19.05 в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки от Дунавски басейн. В следобедните часове на 20.05, в резултат на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Янтра. В следобедните и вечерни часове на 21.05, в резултат на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива в планинските части на водосбора на р. Янтра;

- на 18 и 19.05 в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни течения на р. Тунджа и р. Марица. В следобедните часове на 20.05, в резултат на валежи, ще има краткотрайни, незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Тунджа и р. Сазлийка;

- на 18.05 в резултат на валежи, в следобедните часове ще има повишения на речните нива във водосборите на р. Места, р. Рилска и в долната част на водосбора на р. Струма след Благоевград. На 19 и 20.05 речните нива в Западнобеломорски басейн ще се понижават, като в резултат на отичане, ще има повишения в долните течения на основните реки. На 19 и 20.05 речните нива ще се понижават. В следобедните часове на 21.05, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в долната част на водосбора на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

- в следобедните часове на 18.05.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Демяница, р. Туфча, р. Неврокопска), р. Струма (р. Санданска Бистрица и р. Пиринска Бистрица).

 

На 19 май 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php