На 18.06 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

На 18.06 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват в:

Дунавски басейн:

  • на 18.06 ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще бъдат повишенията във водосборите на р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом и на Добруджанските реки, както и на 19 и 20.06 в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. Панчарево и във водосбора на р. Блато);

Черноморски басейн:

  • на 18.06 и 19.06 ще има значителни и продължителни повишения на водните нива на реките от целия басейн;

Източнобеломорски басейн:

  • на 18.06 ще има повишения на речните нива във водосбора на р. Тунджа, долното течение и планинските притоци на р. Марица, а през нощта срещу 19.06 и във водосбора на р. Арда. На 19.06 през деня краткотрайни повишения ще има в горните части водосбора на р. Тунджа. На 20.06 в резултат на валежи, нови краткотрайни повишения ще има във горните части от водосбора на р. Тунджа и във водосбора на р. Арда;

Западнобеломорски басейн:

  • на 18.06 речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 19 и 20.06 в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в горното течение на река Струма и река Места и във водосборите на рилските и пиринските им притоци. На 20.06 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0