На 18.10 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 18.10 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на оттичане на места ще има повишения на речните нива:

  • на 18.10 в долните течения на основните реки от Дунавския басейн;
  • до 19.10 в средното и долно течение на р. Марица и р. Тунджа.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0