На 18 и 19.04 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 18 и 19.04 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- в следобедните и вечерни часове на 18.04 във водосборите на реките източно от р. Искър (вкл.) и през нощта срещу 19.04 във водосбора на р. Янтра. На 20.04 и 21.04 до обяд речните нива в Дунавски басейн ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 21.04, в следобедните и вечерни часове ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра;

- на 18.04 повишения се очакват във водосборите на реките разположени южно от гр. Бургас. През нощта срещу 19.04 повишения вече ще има и в долните течения на реките от целия Черноморски басейн. След временно понижение на речните нива, във вечерните часове на 20.04, в резултат на валежи ще има нови повишения на речните нива. На 21.04 краткотрайни повишения ще има само във водосборите на южночерноморските реки, а в останалата част от басейна нивата ще се понижават;

- на 18.04 и 19.04 речните нива в Източнобеломорски басейн ще се повишават, като по-съществени ще са повишенията на 18.04. На 20 и 21.04, в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има нови краткотрайни повишения на речните нива, както следва: на 20.04 в родопските притоци на р. Марица и в долните части от водосбора ѝ, както и във водосбора на р. Арда. На 21.04 във водосборите на р. Тунджа, р. Арда и в долните части от водосбора на р. Марица;

- на 18.04 ще се повишават речните нива в целия Западнобеломорски басейн. На 19.04 повишения на речните нива, отново в резултат на валежи, ще има във водосбора на р. Места. На 20 и 21.04 речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 19 април 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php