На 19.01 през деня речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 19.01 през деня речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива:

- във вечерните часове на 19.01 и през нощта срещу 20.01 и на 20.01 ще има повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра. По-значителни повишения се очакват през нощта срещу 20.01 и в сутрешните часове на 20.01 във водосборите западно от р. Искър. Във вечерните часове на 20.01 и през нощта срещу 21.01 повишения ще има във водосборите източно от р. Осъм, като по-значителни е възможно да са във водосбора на р. Росица – приток на р. Янтра. На 21.01 речните нива в целия Дунавски басейн ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. През нощта срещу 22.01 и в сутрешните часове на 22.01 се очакват нови незначителни повишения на речните нива, главно във водосборите западно от р. Искър;

- в резултат на валежи на 20.01 са възможни незначителни повишения във водосбора на р. Камчия. В сутрешните часове и през деня на 22.01, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия Черноморски басейн;

- в следобедните и вечерни часове на 19.01 и през нощта срещу 20.01 и на 20.01 ще има повишения в целия Източнобеломорски басейн. По-значителни повишения се очакват в сутрешните и обедни часове на 20.01 във водосборите на р. Арда и притока ѝ р. Върбица и родопските притоци на р. Марица. До следобедните часове на 21.01, речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Марица и р. Тунджа. В следобедните и вечерни часове на 21.01 и през нощта срещу 22.01, след временно понижение, в резултат на валежи, речните нива във водосбора на р. Арда и родопските притоци на р. Марица и в горната част от водосбора на р. Тунджа отново ще се повишават;

- на 19.01 и на 20.01, се очакват повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн. По-съществени ще бъдат във вечерните часове на 19.01 и през нощта срещу 20.01 в долната част от водосбора на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница, а през деня на 20.01 – в целия басейн. В сутрешните и обедни часове на 21.01 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Места и на р. Струма. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 21.01 и през нощта срещу 22.01 се очакват нови повишения на речните нива в долните части от водосбора на р. Струма и водосбора на р. Места.

 

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на снежна покривка), има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • През нощта срещу 20.01.2023 г. и в сутрешните часове на 20.01.2023 г. във водосборите на:

- р. Габерска;

- р. Войнишка;

- р. Видбол (р. Грамадска, по основната река);

- р. Арчар (р. Салашка, по основната река);

- р. Скомля;

- р. Лом (р. Нечинска бара, р. Стакевска, р. Чупренска, р. Краставичка, р. Лява, по основната река);

- р. Цибрица (р. Цибър, по основната река);

- р. Огоста (р. Превалска, р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Бързия, р. Берковска, р. Врещица, р. Десна бара, р. Доганова бара, р. Ширине, р. Голяма садина бара, р. Малка садина бара, р. Рибна бара, по основната река, р. Мартиновска);

- по поречието на р. Дунав между градовете Видин и Козлодуй;

  • В следобедните часове на 20.01.2023 г. във водосборите на:

- р. Янтра (р. Росица);

 

  • През нощта срещу 20.01.2023 г. и в сутрешните часове 20.01.2023 г във водосборите на:

- р. Марица (р. Саръяр, р. Девинска, р. Крива (Черно дере), р. Широколъшка, р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча);

- р. Арда (р. Върбица, р. Бяла река, р. Черна река, р. Есенишка, р. Черешовска, р. Текирска, по основната река – в горното течение, р. Елховска, р. Бориковска);

  • В обедните и следобедни часове на 20.01.2023 г. във водосборите на:

- р. Тунджа (р. Бабска, по основната река – в горното течение);

- р. Марица (р. Стряма, р. Читакдере, р. Чаирдере, р. Въча);

  • Във вечерните на 21.01.2023 г. във водосборите на:

- р. Тунджа (р. Акдере);

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на р. Черна при гр. Смолян ще премине жълтият праг за предупреждение в следобедните часове на 20.01.
  • Във вечерните часове на 19.01.2023 г и през нощта срещу 20.01.2023 г. във водосборите на:

- р. Струма (р. Копривлен, р. Лисийска, р. Логодашка, р. Стара река, р. Сушичка, р. Потока, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Струмешница, по основната река – в долното течение);

  • В сутрешните часове и през деня на 20.01.2023 г. във водосборите на:

- р. Доспат (р. Караджадере, р. Осиковска, р. Жижовска, по основната река);

- р. Места (р. Даутица, р. Черна места, р. Вотрачка, р. Грамадна, р. Глазна, р. Бабешка, р. Златарица, р. Матан, р. Ръждавица, р. Вищерица, р. Канина, р. Добринишка, р. Граднишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Бистрица, р. Каменица, р. Костена, р. Корнишка, р. Туфча, р. Дъбнишка, р. Неврокопска, р. Мътница, по основната река, р. Честна);

- р. Пиринска Бистрица (р. Калиманска река, р. Пиринска Бистрица);

- р. Струма (р. Конска, р. Треклянска, р. Светля, р. Драговищица, р. Ломничка, р. Бистрица (Соволянска), р. Глогошка, р. Новоселска, р. Елешница, р. Църна, по основната река).

 

За 20.01.2023 г. НИМХ издава предупреждение от  първа степен (жълт код) за силен юг-югозападен вятър в 12 области от Източна България, като област за Кърджали има предупреждение и за значителни валежи. В областите Габрово и Велико Търново до обяд предупреждението е от втора степен (оранжев код) за силен южен вятър - фьон. За област Ловеч предупреждението е за силен южен вятър за нощта и до обяд, и за значителни валежи след обяд. За 10 области от Западна България предупреждението е от първа степен (жълт код) за значителни валежи, които вечерта със застудяването в планинските райони ще преминат в сняг.  

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php