На 19.04 и 20.04 речните нива в по-голяма част от басейните ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 19.04 и 20.04 речните нива в по-голяма част от басейните ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане и валежи ще има повишения както следва:

Дунавски басейн: на 19.04 и 20.04 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане днес все още повишения ще има в долното течение на р. Янтра. В следобедните и вечерните часове на 21.04 и през нощта срещу 22.04, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн. На 22.04 през деня речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на основните реки;

Черноморски басейн: на 19.04 речните нива ще се понижават. На 20.04, в резултат на валежи, ще има нови повишения на речните нива главно във водосборите на южните черноморски реки. През нощта срещу 21.04 и в сутрешните часове речните нива в басейна ще се понижават. В резултат на валежи, в следобедните и вечерните на 21.04 и през нощта срещу 22.04 ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна, по-съществени във водосборите на бургаските реки (р. Чукарска, р. Русокастренска, р. Средецка). На 22.04 през деня речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в долните течения на основните реки;

Източнобеломорски басейн: на 19.04 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на валежи ще има краткотрайни, незначителни повишения в рило-родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда. На 20.04 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на валежи ще има незначителни повишения във водосбора на р. Бяла. На 21.04, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в басейна, по-съществени във водосборите на р. Тунджа и р. Марица. На 22.04 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има по основните течения на р. Тунджа и р. Марица; 

Западнобеломорски басейн: на 19.04 речните нива в по-голямата част от басейна ще са без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Места и р. Доспат. На 20.04 речните нива ще останат без изменения. На 21.04, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн. На 22.04 водните нива в реките от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на основните реки.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 20 април 2024 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи в 7 области в Южна и Източна България.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/