На 19.04 в резултат на валежи и оттичане на места се очакват повишения на речните нива

На 19.04 в резултат на валежи и оттичане на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- във водосборите на реките източно от р. Искър (вкл.). През следващите 3 дни речните нива в по-голямата част от Дунавски басейн ще се понижават, като в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения, главно в планинските части от басейна;

- във водосборите на реките южно от р. Камчия (вкл.). През следващите два дни, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките южно от р. Камчия (вкл.). На 22.04 речните нива от Черноморски басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- ще има повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн. През следващите 3 дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи, ще има нови краткотрайни повишения на речните нива както следва: на 20.04 - в родопските притоци на р. Марица и долните части от водосбора ѝ и във водосбора на р. Арда, на 21.04 - във водосборите на р. Тунджа и р. Арда и в долните части от водосбора на р. Марица и на 22.04 – отново в родопските притоци на р. Марица и долните части от водосбора ѝ и във водосбора на р. Арда;

- ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн. На 20 и 21.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 22.04, в резултат на валежи, отново ще има краткотрайни повишения в целия басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 20 април 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php