На 19.05 и през следващите два почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и на оттичане, на места се очакват повишения на речните нива

На 19.05 и през следващите два почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и на оттичане, на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- на 19.05 в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки в Дунавски басейн. В резултат на валежи, в следобедните часове на 20.05, краткотрайни повишения ще има във водосбора на р. Янтра, а във вечерните часове на 22.05 в Старопланинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра;

- на 19.05 в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долни течения на р. Тунджа и р. Марица. В следобедните часове на 20.05, в резултат на валежи, ще има краткотрайни, незначителни повишения във водосборите на р. Тунджа и р. Марица. Във вечерните часове на 22.05, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива на Старопланинските притоци на р. Тунджа;

- в следобедните часове на 21.05 и във вечерните часове на 22.05, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения в долната част от водосбора на р. Струма.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 20 май 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php