На 19.06 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във всички басейни

На 19.06 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във всички басейни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват в:

Дунавски басейн:

  • на 19.06 в следобедните и вечерни часове в горните части от водосборите на реките Огоста, Осъм и Янтра, както и във водосборите на реките Искър, Вит, Русенски Лом и Добруджанските реки. На 20.06 очакваните повишения ще са краткотрайни и несъществени, основно в поречията Янтра и Русенски Лом;

Черноморски басейн:

  • на 19.06 значителни повишения на речните нива в целия басейн. На 20.06 отново се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени в долната част от водосбора на р. Камчия;

Източнобеломорски басейн:

  • на 19.06 ще се повишават речните нива в целия басейн, по-значително в следобедните и вечерни часове в горните части от водосборите на реките Тунджа и Арда, както и рило-родопските притоци на р. Марица. На 20.06 очакваните повишения ще са краткотрайни и несъществени, основно по рило-родопските притоци на р. Марица;

Западнобеломорски басейн:

  • на 19.06 в следобедните и вечерни часове във водосбора на р. Места и в горната част от водосбора на р. Струма, а утре (20.06) – в долната част от водосбора на р. Места. 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0