На 19.08 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 19.08 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. През следващите два почивни дни в резултат на валежи ще има повишения както следва:

  • на 20.08 в следобедните и вечерни часове, както и през нощта срещу 21.08 във водосборите на реките западно от р. Искър вкл. Значителни ще са повишенията на речните нива през нощта срещу 21.08 във водосборите на реките западно от р. Искър вкл., на 21.08 във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра.
  • на 21.08 в горната част от водосбора на р. Тунджа, в горните и средните части от водосбора на р. Марица и в горната част от водосбора на р. Арда.
  • в целия Западнобеломорски басейн.

 

В резултат на интензивни валежи има вероятност от поройни наводнения и/или локални разливи както следва:

  • в следобедните и вечерни часове на 21.08 - в средните части от водосбора на р. Искър (във водосборите на реките Сливнишка, Костинбродска и Банкенска); в горното течение на р. Марица и във водосборите на рилските ѝ притоци (р. Ибър, р. Костенецка и Крива река).
  • на 21.08 във водосбора на р. Струма - в горното и средното течение на основната река, рилските ѝ притоци (водосборите на реките Джерман, Рилска и Благоевградска Бистрица), както и във водобсорите на реките Арката и Конска; през нощта срещу 22.08 във водосбора на р. Струма - в горното и средното течение на основната река, рилските ѝ притоци (водосборите на реките Джерман, Рилска, Благоевградска Бистрица и Градевска) и във водобсорите на реките Арката и Конска, както и в горните и средни части от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Бъндерица, Демяница, Исток и Бяла река).

За 20 август 2022 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасност от високи температури в 16 области от страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0  http://weather.bg/obshtini/indexS.php