На 19.09 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 19.09 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, през нощта срещу 20.09, на 20.09 и в следобедните и вечерните часове на 21.09, ще има краткотрайни или незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Вит и в планинските им части, в рило-родопските притоци и старопланинските притоци на р. Марица, както и във водосборите на р. Доспат и р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 20 септември 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0   http://weather.bg/obshtini/indexS.php