На 20.01 и през следващите два почивни дни в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива

На 20.01 и през следващите два почивни дни в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива:

- на 20.01 в резултат на валежи и оттичане ще има повишения на речните нива в Дунавски басейн. По-значителни повишения се очакват през деня на 20.01 във водосборите западно от р. Искър, в средното и долно течение на р. Искър, а в следобедните и вечерните часове на 20.01 и през нощта срещу 21.01 повишения ще има във водосборите източно от р. Осъм, като по-значителни е възможно да са във водосбора на р. Вит. На 21.01 речните нива в целия басейн ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. През нощта срещу 22.01 и в сутрешните часове на 22.01 се очакват нови незначителни повишения на речните нива, главно във водосборите западно от р. Искър. През деня на 22.01 и на 23.01 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 23.01, в резултат на валежи, се очакват повишения на речните нива във водосборите западно от р. Искър;

- в следобедните и вечерни часове на 20.01 са възможни незначителни повишения във водосбора на р. Камчия и р. Айтоска. В сутрешните часове и през деня на 22.01, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия;

- на 20.01 ще има повишения в целия Източнобеломорски басейн. По-значителни повишения се очакват в сутрешните и обедни часове на 20.01 във водосборите на р. Арда и притока ѝ р. Върбица, както и родопските притоци на р. Марица. На 21.01 до следобедните часове, речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Марица и р. Тунджа. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове през следващите 3 дни ще има краткотрайни повишения във водосбора на р. Арда и родопските притоци на р. Марица, като в следобедните и вечерни часове на 22.01 се очакват краткотрайни повишения и в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа и в долните части от водосбора на р. Марица;

- на 20.01 в резултат на валежи и оттичане, се очакват повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн. По-съществени ще бъдат те в десните притоци на р. Струма и водосбора на р. Доспат. В сутрешните и обедни часове на 21.01 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Места и на р. Струма. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 21.01 и през нощта срещу 22.01 се очакват нови повишения на речните нива в долните части от водосбора на р. Струма и водсбора на р. Места. На 22.01 речните нива във басейна временно ще се понижават. В резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове на 23.01, ще има повишения на речните нива в целия басейн.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на снежна покривка), има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • През деня на 20.01.2023 г. във водосборите на:

- р. Вит (р. Каменка, р. Калник);

  • През деня на 20.01.2023 г. във водосборите на:

- р. Марица (р. Широколъшка, р. Чаирдере, р. Триградска, р. Въча); р. Арда (р. Черна река, р. Бяла река, р. Есенишка, р. Черешовска, р. Маданска, р. Текирска, по основната река – в горното течение, р. Елховска, р. Бориковска);

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

Водното количество на р. Черна при гр. Смолян има вероятност да достигне жълтият праг за предупреждение в обедните и следобедните часове на 20.01.2023 г.

  • В сутрешните часове и през деня на 20.01.2023 г. във водосборите на:

- р. Доспат (р. Осиковска, р. Жижовска, по основната река).

 

За 21.01.2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър в 7 области от Централна и Източна България.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php